Föreningen Sveriges Stadsbyggare Protokoll nr 1 20200128, Original, signerat