Styrelsemöte 2015-05-27

Styrelsemöte med funktionärer

Tid: Onsdagen den 27 maj 2015 kl. 08.30-13.00
Plats: Norrköpings kommunhus, Trädgårdsgatan 21, Norrköping