Styrelsemöte 2015-09-08

Styrelsemöte med funktionärer

Tid: Tisdagen den 8 september 2015 kl. 10.00 – 14.30
Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm