Styrelsemöte 2016-09-19

Ärende: Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens, SKT, styrelsemöte

Tid: Tisdagen 19 september 2017 kl.13.00-16.30

Plats: Clarion Hotell & Congress Malmö Live, Malmö

Protokoll styrelsemöte 2016-09-19