Bilaga 16, Attesträtter m m Beslut på styr möte 2016-11-30