Bilaga 9, Reviderad Budget 2017 enligt beslut KT SM 20161130