Bilaga 7. FSvS 2_170405 Riktlinjer för föreningens deltagande och medverkan i olika kursarrangörers seminarier och konferenser