Bilaga 2 Sveriges Stadsbyggares årsmöte 2017-09-18 Årsredovisning 2016