Bilaga 4 Sveriges Stadsbyggares årsmöte 2017-09-18 Verksamhetsberättelse 2016