Bilaga 6 Sveriges Stadsbyggares årsmöte 2017-09-18 Valnämndens förslag 2018