Protokoll Sveriges Stadsbyggares Styrelsemöte 2017-09-18ORIGINALPRELIMINAR