Bilaga 11 Sveriges Stadsbyggare SM 1_20180130 Inval av medlemmar