Bilaga 9 Sveriges Stadsbyggare SM 1_20180130 Sveriges Stadsbyggares Kurs- och konferensverksamhet 2015-2017