Bilaga 10 Sveriges Stadsbyggares protokoll SM 3_20180530_Kanslifunktioner kontaktpersoner 2018_180508