Bilaga 8 Sveriges Stadsbyggares protokoll SM 3_20180530_ Preliminärt Resultat för Kurs. o konf-verksamhet 2018