Bilaga 8 Sveriges Stadsbyggares protokoll SM 5_20180917Årshjul för utmärkelser