Bilaga_14_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_POSITION – för Digital Samhällsbyggnad 2030