Bilaga_6_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_Årsredovisning_ 2019-12-31