Bilaga_9_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM_2_20200401_Aktieportfölj_191231