Bilaga_11_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM3_20200526_Aktieportfölj_2019-12-31