Bilaga_4_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM3_20200526_Ekonomisk_prognos_för_inställda_konferenser_2020