Bilaga_9_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM3_20200526_Årsredovisning_2019-12-31_Original