Föreningen_Sveriges_Stadsbyggares_Protokoll_nr5_20200914ORIGINAL – signerat