Bilaga 1. Kallelse och dagordning. Styrelsemöte 20221123