Bilaga 9. Kurs- och konferenspriser 2023. Förslag.