Bilaga 1. Kallelse och dagordn. Styrelsemöte 23-01-24