Föreningen_Sveriges_Stadsbyggare_protokoll_nr1_230124 – signerat