Bilaga 5. Riktlinjer för linjer för samarbete styrelse och kommitteer.