Föreningen_Sveriges_Stadsbyggares_Protokoll_nr2_230329 – signerat