Bilaga 1. Kallelse och dagordning. Styrelsemöte 23-05-31