Bilaga 10. Preliminärt program studieresa Helsingfors – Hållbar stadsbyggnad 2023