Bilaga_5_Sveriges_Stadsbyggares_Protokoll_SM4_20230925_Projektsammandrag_230630