Bilaga 1. Kallelse och dagordning. Styrelsemöte 2023-11-22