Bilaga 7. Kurs- och konferensseminariet 2023-10-25, sammanfattning