Bilaga 6. Revision åtgärdslista_styrelsen 2024 01 23