Föreningen_Sveriges_Stadsbyggares_Protokoll_nr2_2024-03-26_ORIGINAL – signerat