Vi lyfter trafiksäkerheten i stadsbyggandet Trivector T