Vilken kunskap har vi om dagens transportsystem Malmö