3D-seminarium 2022

3D-seminarium 2022

29 – 30 september i Karlskrona

 

PROGRAM

Program 3D-seminarium 2022, Karlskrona

 

PRESENTATIONER

 

Dag 1 – 29 september

 

Expo Karlskrona – nästa generations bomässa
Niklas Carlsson, Huvudprojektledare Expo Karlskrona, Karlskrona kommun

 

Tillgänglighetskartan – tryggare stad för alla
Jakub Pelka, 3D-utvecklare, Bygg- och miljöförvaltningen, Halmstads kommun

 

3D i planarbetet från skiss till dialog
Marcus Borg, Planarkitekt, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlskrona kommun

 

Datadriven stadsplanering – hur kan vi effektivisera designprocesser och göra städer mätbara och jämförbara
André Agi, Arkitekt & medgrundare av Datatrees, Datatrees

 

Parametrisk design
Benjamin Lind Nilsson, Programmerare inom parametrisk design, Karlskrona kommun

 

Dag 2 – 30 september

 

Virtuella Göteborg: Arbetet och tekniken bakom
Arvid Forsberg, Visualiserare/Arbetsledare Visualisering, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad

 

Hur Malmö stadsbyggnadskontor har arbetat med modellering och lagring av 3D-fastigheter
Barzan Abdi, 3D-samordnare, Malmö Stadsbyggnadskontor

 

3CIM – Samverkansprojekt
Barzan Abdi, 3D-samordnare, Malmö Stadsbyggnadskontor

 

Tredimensionella detaljplaner och planbeskrivningar
Ann-Sofie Silverskär, Planarkitekt, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlskrona kommun