Styrelse och funktionärer

 

 

Styrelse

Ordförande

Tommie Eriksson

Ekerö kommun

Miljö- och stadsbyggnadschef

Box 205

178 23 Ekerö

Besök: Tappströmsvägen 2

Tel (arb dir) 08-124 571 37
Tel (arb vxl) 08-124 571 00

Epost (arb) tommie.eriksson@ekero.se

Tommie Eriksson

Vice ordförande

Ingrid Persson  Westberg
Senior strateg

Malmö stad
Gatukontoret
205 80 Malmö

Tel (arb) 040-34 14 38
Tel (mob) 070-884 14 38

Epost (arb) ingrid.persson@malmo.se

Ingrid

Anders Bylund
Fd. Samhällsstrateg

Tel (bost) 0920-652 79
Tel (mob) 070-319 39 37

Epost (priv) andersbylund@telia.com

Anders Bylund

Mats Hällnäs
Utvecklingschef

Stadsbyggnadsförvaltningen
Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Tel (arb) 016-711 11 78
Tel (mob) 070-673 43 84

Epost (arb) mats.hallnas@eskilstuna.se

Mats Hällnäs

Theres Evertsdotter Staf
Avdelningschef

Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Tel (bost) 036-36 73 53
Tel (mob) 070-396 92 54

Epost (arb) theres.staf@jonkoping.se

Therese

Malin Lagervall
Chef Övergripande planering

Umeå kommun
901 84 Umeå
Besöksadress: Skolgatan 31A

Epost (arb) malin.lagervall@umea.se

Malin

Malin Rizell 

Kontors- och gruppchef
Ekologigruppen Lund
Stora Södergatan 8 C
222 23 Lund

Tel (arb dir) 046-10 67 42

Epost (arb) malin.rizell@ekologigruppen.se

Malin Ritzell

Magnus Ydmark (suppleant)
Stadsbyggnadsdirektör
Sundsvalls kommun
Stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Tel (arb dir) 060-19 13 01
Tel (arb vxl) 060-60 19 10 00

Epost (arb) magnus.ydmark@sundsvall.se

Magnus Ydmark

Magnus Uhrberg (suppleant)
Enhetschef
Göteborgs Stad
Fastighetskontoret, exploateringsavdelningen
403 14 Göteborg
Besöksadress: Postgatan 1
Tel (arb dir) 031-368 12 30

Epost (arb) magnus.uhrberg@fastighet.goteborg.se

Magnus Uhrberg

Göran Werner (suppleant)

Teknisk chef, Mölndals stad

Tel 031-315 15 01

Epost (arb) goran.werner@molndal.se

Göran Werner

 

 

Funktionärer

Kassör

Per Olsson
Konsult

Berglärkan 35
426 69 V Frölunda

Tel (arb) 031-29 16 60
Tel (bost) 031-29 16 60
Tel (mob) 070-608 58 36

Epost (arb) p.o.infraguide@telia.com

Per Olsson

Ordförande Webbrådet, huvudredaktör för hemsidan

VAKANT

Vakant

Kurs- och konferenssamordnare

Håkan Bergeå
Konsult
Slingergatan 22
784 52 Borlänge

Tel (arb) 0243-686 66
Tel (bost) 0243-686 66
Tel (mob) 070-655 73 47

Epost (arb) hakan.bergea@infrasupport.se

Håkan Bergå

Internationella kontakter
Kansli- och medlemsansvarig

Jan G Nilsson
Konsult

Bättre Tiders gränd 21
393 59 Kalmar

Tel (bost) 0480-874 26
Tel (mob) 070-510 01 38
Epost  jan.g.nilsson@telia.com

Jan G Nilsson

Senior adviser

Allan Almqvist
Fd Stadsingenjör

Sjöviksbacken 14
117 54 Stockholm

Tel (mob.) 070-396 36 26

Epost  allan.almqvist@gmail.com

Allan Almqvist

Senior adviser

Ulf Lademyr
Fd Stadsingenjör
Skolvägen 2
813 95 Torsåker

Tel (bost) 0290-421 14
Tel (mob) 073-676 13 57

Epost (arb) ulf.niko@telia.com

Ulf Lademyr

Revisorer

Leif Josefson
Fd Gatudirektör

Tallvägen 2
230 41 Klågerup

Tel (bost) 040-44 03 81
Tel (mob) 010-452 24 75

Epost (priv) leif.josefson@telia.com

Leif

Anders Liljekvist
Fd Gatuchef

Kontrollvägen 9 B
791 45 Falun

Tel (bost) 023-334 75
Tel (mob) 070-598 39 30

Epost (arb) liljekvist.anders@gmail.com

Anders

Marianne Cedervall (suppleant)
Exploateringsstrateg
Linköping

Valnämnd

Ordförande

Jarmo Nieminen
fd Direktör

Svartahallavägen 8
263 76 Nyhamnsläge

Tel (mob) 070-620 71 01

Epost (arb) javi.nieminen@gmail.com

Jarmo

Ledamöter

Hans Andersson
Förvaltningschef

Samhällsbyggnad
Skellefteå kommun
Tel (arb) 0910-73 78 11
Tel (bost) 0910-376 04
Tel (mob) 070-659 40 15
Epost (arb) hans.andersson@skelleftea.se

Sofie Almqvist
VD och kanslichef Geoforum

Ösmogatan 5
122 48 Enskede

Tel (mob) 070-321 64 88
Epost (arb) sofi.almqvist@geoforum.se

Ulrica Blomgren
Fastighetsstrateg

Sektor Styrning och stöd
Gävle kommun
801 84 Gävle

Tel (arb) 026-17 82 28
Tel (mob) 070-414 09 79
Epost (arb) ulrica.blomgren@gavle.se

Ulf Crichton
Mark- och exploateringschef

Täby kommun
Plan- och exploateringsavdelningen
183 80 Täby

Tel (arb dir) 08-55 55 94 69
Tel (mob)
Epost (arb) ulf.crichton@taby.se

Ulf Lademyr (suppleant)
Fd Stadsingenjör

Skolvägen 2
813 95 Torsåker

Tel (bost) 0290-421 14
Tel (mob) 073-676 13 57

Epost ulf.niko@telia.com

Jan G Nilsson (suppleant)
Konsult

Tel (bost) 0480-874 26
Tel (mob) 070-510 03 38
Epost jan.g.nilsson@telia.com

Tidskriften STADSBYGGNAD

Redaktör

Stefan Wemmel Ljung

Stefan Ljung Media
Pilotgatan 21
128 32 Skarpnäck

Tel (mob) 070-565 84 50

Epost (arb) stadsbyggnad@sverigesstadsbyggare.se
Epost (priv) stefan.ljung@gmail.com

Stefan

Ansvarig utgivare, Ordförande för Redaktionsrådet

Agneta Sundberg
Senior konsult

Tullgårdsgatan 36, 4 TR
116 68 Stockholm

Tel (bost) 08-640 13 76
Tel (mob. priv.) 070-635 50 92

Epost stadsbyggnad@sverigesstadsbyggare.se

Agneta

Prenumeration

Föreningen Sveriges Stadsbyggare
118 82 Stockholm

Internet www.stadsbyggnad.org eller
www.sverigesstadsbyggare.se under fliken Stadsbyggnad

Tel 08-20 19 85

Epost info@sverigesstadsbyggare.se

Produktion & layout

Annonssäljarna
Svartmangatan 9
111 29 Stockholm

Tel 08-21 68 50

www.annonssaljarna.se

Annonser

Fredrik Sjöman

Annonssäljarna
Svartmangatan 9
111 29 Stockholm

Tel 08-21 98 50

Epost fredrik.sjoman@annonssaljarna.se

Tryckeri

Danagård Litho AB

Tel 0144-761 00

www.danagardlitho.se