Styrelse

Ordförande

Tommie Eriksson

Ekerö kommun

Miljö- och stadsbyggnadschef

Box 205

178 23 Ekerö

Besök: Tappströmsvägen 2

Tel (arb dir) 08-124 571 37
Tel (arb vxl) 08-124 571 00

Epost (arb) tommie.eriksson@ekero.se

Vice ordförande

 

Ingrid Persson  Westberg
Senior strateg

Malmö stad
Gatukontoret
205 80 Malmö

Tel (arb) 040-34 14 38
Tel (mob) 070-884 14 38

Epost (arb) ingrid.persson@malmo.se

Ingrid

Anders Bylund
Fd. Samhällsstrateg

Tel (bost) 0920-652 79
Tel (mob) 070-319 39 37

Epost (priv) andersbylund@telia.com

Anders Bylund

Mats Hällnäs
Utvecklingschef

Stadsbyggnadsförvaltningen
Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Tel (arb) 016-711 11 78
Tel (mob) 070-673 43 84

Epost (arb) mats.hallnas@eskilstuna.se

Ulrika K Jansson

Kommundirektör

Enköpings kommun
745 80 Enköping

Tel (arb) 0171-62 66 40

Epost (arb) ulrika.k.jansson@enkoping.se

Ulrika

Theres Evertsdotter Staf
Avdelningschef

Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Tel (bost) 036-36 73 53
Tel (mob) 070-396 92 54

Epost (arb) theres.staf@jonkoping.se

Therese

Malin Lagervall
Chef Övergripande planering

Umeå kommun
901 84 Umeå
Besöksadress: Skolgatan 31A

Epost (arb) malin.lagervall@umea.se

Malin

Malin Rizell (suppleant)

Kontorschef
Ekologigruppen Lund

Elisabet Gondinger (suppleant)

Avdelningschef
Göteborgs Stad
Fastighetskontoret, exploateringsavdelningen
40314 Göteborg

Tel (arb) 031-368 10 62

Epost (arb) elisabet.gondinger@fastighet.goteborg.se

Göran Werner (suppleant)

Teknisk chef, Mölndals stad

Tel 031-315 15 01

Epost (arb) goran.werner@molndal.se

Göran Werner

Funktionärer

Kassör

Per Olsson
Konsult

Berglärkan 35
426 69 V Frölunda

Tel (arb) 031-29 16 60
Tel (bost) 031-29 16 60
Tel (mob) 070-608 58 36

Epost (arb) p.o.infraguide@telia.com

Per Olsson

Ordförande Webbrådet, huvudredaktör för hemsidan

VAKANT

FSS Nyhetslogotype

Kurs- och konferenssamordnare

Håkan Bergeå
Konsult
Slingergatan 22
784 52 Borlänge

Tel (arb) 0243-686 66
Tel (bost) 0243-686 66
Tel (mob) 070-655 73 47

Epost (arb) hakan.bergea@infrasupport.se

Håkan Bergeå

Internationella kontakter

Jan G Nilsson
Konsult

Tel (bost) 0480-874 26
Tel (mob) 070-510 01 38

Epost  jan.g.nilsson@telia.com

Senior adviser

Allan Almqvist
Fd Stadsingenjör

Sjöviksbacken 14
117 54 Stockholm

Tel (mob.) 070-396 36 26

Epost  allan.almqvist@gmail.com

Senior adviser

Åke Persson
fd Lantmäterichef

Tel (arb.) 031-715 30 37
Tel (bost.) 073-707 17 74
Tel (mob.) 073-707 17 74

Epost (arb.) ake.persson@lantmaterikonsult.se

Åke Persson

Senior adviser

Inger Sundström
Arkitekt SAR/MSA

Ulvebergsvägen 10
471 30 Skärhamn

Tel (bost) 0304-67 11 00
Tel (mob) 070-675 51 01

Epost (arb) inger.sundstrom@frotorp.se

Inger Sundström

Revisorer

Leif Josefson
Fd Gatudirektör

Tallvägen 2
230 41 Klågerup

Tel (bost) 040-44 03 81
Tel (mob) 010-452 24 75

Epost (priv) leif.josefson@telia.com

Leif

Anders Liljekvist
Fd Gatuchef

Kontrollvägen 9 B
791 45 Falun

Tel (bost) 023-334 75
Tel (mob) 070-598 39 30

Epost (arb) liljekvist.anders@gmail.com

Anders

Marianne Cedervall (suppleant)
Exploateringsstrateg
Linköping

Valnämnd

Ordförande

Jarmo Nieminen
fd Direktör

Svartahallavägen 8
263 76 Nyhamnsläge

Tel (mob) 070-620 71 01

Epost (arb) javi.nieminen@gmail.com

Jarmo

Ledamöter

Gunnar Persson
Expert, bostads- och stadsutveckling

Framtiden Byggutveckling AB
Johanneberg Science Park
Sven Hultins Park
412 58 Göteborg

Tel (arb) 031-773 75 63
Tel (mob) 070-761 22 10
Epost (arb) gunnar.persson@framtiden.se

Stefan Sköldén
Mark- och Expl.ing.

Samhällsbyggn.enheten
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Tel (arb) 08-555 010 74
Tel (bost) 0155-21 10 93
Tel (mob) 070-555 010 74

Epost (arb) stefan.skolden@nykvarn.se

Patrik Berglin
Trafikplanerare/specialist

Exploateringsskontoret
Stockholms stad, Box 8189
104 20 Stockholm

Tel (arb) 08-508 264 79
Tel (mob) 076-122 64 79

Anna Lindh Wikblad
T f Kommundirektör/Chef kommunstaben

Luleå Kommun
971 85 Luleå

Tel (arb) 0920-45 30 00

Epost (arb) anna.lindh.wikblad@lulea.se

Ulrica Blomgren (suppleant)
Fastighetsstrateg

Sektor Styrning och stöd
Gävle kommun
801 84 Gävle

Tel (arb) 026-17 82 28
Tel (mob) 070-414 09 79

Epost (arb) ulrica.blomgren@gavle.se

Ulf Crichton (suppleant)
Mark- och exploateringschef

Miljö- & Stadsbyggnad
Nacka kommun
131 81 Nacka

Tel (arb) 08-718 79 03
Tel (mob) 070-431 99 03

Epost (arb.) ulf.chricton@nacka.se

Tidskriften STADSBYGGNAD

Redaktör

Stefan Wemmel Ljung

Stefan Ljung Media
Pilotgatan 21
128 32 Skarpnäck

Tel (mob) 070-565 84 50

Epost (arb) stadsbyggnad@sverigesstadsbyggare.se
Epost (priv) stefan.ljung@gmail.com

Stefan Wemmel Ljung

Ansvarig utgivare, Ordförande för Redaktionsrådet

Agneta Sundberg
Senior konsult

Tullgårdsgatan 36, 4 TR
116 68 Stockholm

Tel (bost) 08-640 13 76
Tel (mob. priv.) 070-635 50 92

Epost stadsbyggnad@sverigesstadsbyggare.se

Agneta Sundberg

Prenumeration

Föreningen Sveriges Stadsbyggare
118 82 Stockholm

Internet www.stadsbyggnad.org eller
www.sverigesstadsbyggare.se under fliken Stadsbyggnad

Tel 08-20 19 85

Epost info@sverigesstadsbyggare.se

Produktion & layout

Annonssäljarna
Svartmangatan 9
111 29 Stockholm

Tel 08-21 68 50

www.annonssaljarna.se

Annonser

Fredrik Sjöman

Annonssäljarna
Svartmangatan 9
111 29 Stockholm

Tel 08-21 98 50

Epost fredrik.sjoman@annonssaljarna.se

Tryckeri

Danagård Litho AB

Tel 0144-761 00

www.danagardlitho.se