Styrelse och funktionärer

(* = möjlig omvalsperiod enligt stadgarna)

Ordförande

Jan G Nilsson
Konsult

Tel (bost) 0480-874 26
Tel (mob) 070-510 01 38

Epost  jan.g.nilsson@telia.com

 

Vice ordförande

SofiSofi Almqvist
Enhetschef

Exploateringskontoret
Stockholms stad
Box 8189
104 20 Stockholm

Tel (arb) 08-508 264 88
Tel (fax) 08-508 272 02
Tel (bost) 08-39 31 36
Tel (mob) 076-122 64 88

Epost (arb.) sofi.almqvist@stockholm.se

 

Anders BylundAnders Bylund 
Samhällsstrateg

Samhällsutvecklingskontoret
Luleå kommun
971 85 Luleå

Tel (arb) 0920-45 42 33
Tel (bost) 0920-652 79
Tel (mob) 070-319 39 37

Epost (arb) anders.bylund@lulea.se

 

Ingrid Persson Ingrid Westberg
Enhetschef/Civilingenjör

Malmö stad
Gatukontoret
205 80 Malmö

Tel (arb) 040-34 14 38
Tel (mob) 070-884 14 38

Epost (arb) ingrid.persson@malmo.se

Ulf LademyrUlf Lademyr
Stadsingenjör

Västmanland-Dalarna
Miljö- och Byggförvaltning
774 61 Avesta

Tel (arb) 0226-64 50 71
Tel (fax) 0226-587 54
Tel (bost) 0290-421 14
Tel (mob) 070-864 50 71

Epost (arb) ulf.lademyr@avesta.se

Liselott_SkoughLiselott Skough 
Mark och exploateringsingenjör

Karlshamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
374 81 Karlshamn

Tel (arb) 0454-815 13
Tel (mob) 0733-57 62 99

Epost (arb) liselott.skough@karlshamn.se

Mats Hällnäs
Utvecklingschef

Stadsbyggnadsförvaltningen
Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Tel (arb) 016-711 11 78
Tel (mob) 070-673 43 84

Epost (arb) mats.hallnas@eskilstuna.se

UlrikaUlrika K Jansson (suppleant)
Avdelningschef

Örebro kommun
701 35 Örebro

Tel (bost) 019-36 03 63
Tel (mob) 076-172 45 54

Epost (arb) ulrika.k.jansson@orebro.se

ThereseTheres Evertsdotter Staf (suppleant)
Avdelningschef

Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Tel (bost) 036-36 73 53
Tel (mob) 070-396 92 54

Epost (arb) theres.staf@jonkoping.se

 

Tommie Eriksson (Suppleant)

Miljö- och stadsbyggnadschef

Ekerö kommun

Box 205, 178 23 Ekerö

Besök: Tappströmsvägen 2

tommie.eriksson@ekero.se

www.ekero.se

Direkt: 08-124 571 37

Växel: 08-124 571 00


Funktionärer

Kassör

Per OlssonPer Olsson
Konsult

Berglärkan 35
426 69 V Frölunda

Tel (arb) 031-29 16 60
Tel (fax) 031-29 16 60
Tel (bost) 031-29 16 60
Tel (mob) 070-608 58 36

Epost (arb) p.o.infraguide@telia.com

Ordförande Webbrådet, huvudredaktör för hemsidan

Bo Bäckström
Fd Planeringschef Gävle kommunBo Bäckström

 

Tel (mob) 070-537 63 12

Epost (arb.) boegbackstrom@gmail.com

Kurs- och konferenssamordnare

HÃ¥kan BergeÃ¥Håkan Bergeå
Konsult

Slingergatan 22
784 52 Borlänge

Tel (arb) 0243-686 66
Tel (bost) 0243-686 66
Tel (mob) 070-655 73 47

Epost (arb) hakan.bergea@infrasupport.se

Internationella kontakter

Bo Bäckström
Fd Planeringschef Gävle kommunBo Bäckström

 

Tel (mob) 070-537 63 12

Epost (arb.) boegbackstrom@gmail.com

Senior adviser

Klas ThorénKlas Thorén
Civilingenjör

Taggsvampsvägen 33
141 60 Huddinge

Tel (arb) 08-711 60 06
Tel (bost) 08-711 60 06
Tel (mob) 070-382 90 02

Epost (arb) klasthoren@gmail.com

Senior adviser

Ã…ke PerssonÅke Persson
fd Lantmäterichef

Tel (arb.) 031-715 30 37
Tel (bost.) 073-707 17 74
Tel (mob.) 073-707 17 74

Epost (arb.) ake.persson@lantmaterikonsult.se

Senior adviser

Inger SundströmInger Sundström
Arkitekt SAR/MSA

Ulvebergsvägen 10
471 30 Skärhamn

Tel (bost) 0304-67 11 00
Tel (mob) 070-675 51 01

Epost (arb) inger.sundstrom@frotorp.se

Senior adviser

Allan Almqvist 
Fd Stadsingenjör

Krankajen 16
211 12 Malmö

Tel (mob.) 070-396 36 26

Epost  allan.almqvist@gmail.com

 


Revisorer

Leif Josefson
LeifFd Gatudirektör

Tallvägen 2
230 41 Klågerup

Tel (arb) 010-452 24 75
Tel (fax) 040-698 16 01
Tel (bost) 040-44 03 81
Tel (mob) 010-452 24 75

Epost (arb) leif.josefsson@tyrens.se
Epost (priv) leif.josefson@telia.com

Anders LiljekvistAnders
Fd Gatuchef

Kontrollvägen 9 B
791 45 Falun

Tel (bost) 023-334 75
Tel (mob) 070-598 39 30

Epost (arb) liljekvist.anders@gmail.com

Tommy Karlqvist (suppleant)Liselott_Skough
Verksamhetschef
Park & Gata

Örebro kommun
Tekniska förvaltningen
Box 33300
701 35 Örebro

Tel (arb) 019-21 15 70
Tel (fax) 019-21 16 36
Tel (bost) 019-23 22 96
Tel (mob) 076-551 62 31

Epost (arb) tommy.karlqvist@orebro.se


Valnämnd

Ordförande

Jarmo Nieminenjarmo
fd Direktör

Svartahallavägen 8
263 76 Nyhamnsläge

Tel (mob) 070-620 71 01

Epost (arb) javi.nieminen@gmail.com

Ledamöter

Gunnar PerssonLiselott_Skough
Expert

Stadsbyggnadskontoret
Göteborgs stad, Box 2554
403 17 Göteborg

Tel (arb) 031-368 00 00
Tel (mob) 070-620 71 01

 

Tommy Karlqvist Liselott_Skough
Verksamhetschef
Park & Gata

Örebro kommun
Tekniska förvaltningen
Box 33300
701 35 Örebro

Tel (arb) 019-21 15 70
Tel (fax) 019-21 16 36
Tel (bost) 019-23 22 96
Tel (mob) 076-551 62 31

Epost (arb) tommy.karlqvist@orebro.se

Stefan SköldénLiselott_Skough
Mark- och Expl.ing.

Samhällsbyggn.enheten
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Tel (arb) 08-555 010 74
Tel (fax) 08-555 014 99
Tel (bost) 0155-21 10 93
Tel (mob) 070-555 010 74

Epost (arb) stefan.skolden@nykvarn.se

Patrik BerglinLiselott_Skough
Trafikplanerare/specialist

Exploateringsskontoret
Stockholms stad, Box 8189
104 20 Stockholm

Tel (arb) 08-508 264 79
Tel (mob) 076-122 64 79

Sara PalmmanLiselott_Skough
Samhällsstrateg

Samhällsutvecklingskontoret
Luleå Kommun
971 85 Luleå

Tel (arb) 0920-45 41 33
Tel (mob) 072-540 09 13

Lena Hugosson (suppleant)Liselott_Skough
Bitr. Förvaltningschef

Lantmäterikontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Tel (arb) 060-19 13 38
Tel (fax) 060-15 58 77
Tel (bost) 060-17 55 07
Tel (mob) 070-320 08 55

Epost (arb) lena.hugosson@sundsvall.se

Ulf Crichton (suppleant)Liselott_Skough
Mark- och exploateringschef

Miljö- & Stadsbyggnad
Nacka kommun
131 81 Nacka

Tel (arb) 08-718 79 03
Tel (mob) 070-431 99 03

Epost (arb.) ulf.chricton@nacka.se

 

 

 


Tidskriften STADSBYGGNAD

Redaktör

Stefan Wemmel LjungStefan Wemmel Ljung

Stefan Ljung Media
Varmfrontsgatan 21
128 34 Skarpnäck

Tel (mob) 070-565 84 50

Epost (arb) stadsbyggnad@sverigesstadsbyggare.se
Epost (priv) stefan.ljung@gmail.com

Ansvarig utgivare, Ordförande för Redaktionsrådet

Agneta SundbergAgneta Sundberg
Senior konsult

Tullgårdsgatan 36, 4 TR
116 68 Stockholm

Tel (bost) 08-640 13 76
Tel (mob. priv.) 070-635 50 92

Epost stadsbyggnad@sverigesstadsbyggare.se

Prenumeration

Föreningen Sveriges Stadsbyggare
118 82 Stockholm

Internet www.stadsbyggnad.org eller www.sverigesstadsbyggare.se under fliken Stadsbyggnad

Tel 08-20 19 85

Epost info@sverigesstadsbyggare.se

Produktion & layout

Annonssäljarna
Svartmangatan 9
111 29 Stockholm

Tel 08-21 68 50

www.annonssaljarna.se

Annonser

Hans Simons

Annonssäljarna
Svartmangatan 9
111 29 Stockholm

Tel 08-21 68 50

Epost info@annonssaljarna.se

Tryckeri

Elanders Sverige AB

Besöksadress:
Sorterargatan 23
162 50 Vällingby

Postadress:
Box 518
162 15 Vällingby

Tel 031-750 00 00