Internationella kommitténs ledamöter

Bo Bäckström (ordf.)

F.d planeringschef

Tel (mob.) 070-5376312

Epost (arb.) boegbackstrom@gmail.com

 

Mona Hellman

Belysningsspecialist

Göteborgs stad

Tel (mob.) 073-042 24 56

Epost (arb.) mona.hellman@goteborg.se

 

Gunnar Persson

Expert – bostads- och stadsutveckling

Förvaltnings AB Framtiden

GÖTEBORG

Tel (arb.) 031-773 75 50

Tel (mob.) 070-761 22 10

Epost (arb.) gunnar.persson@framtiden.se

 

Lars Johansson

Verksamhetsansvarig

STUNS Hållbara samhällen

Tel +46 730 20 21 04

Epost (arb.) lars.johansson@stuns.se

 

Torbjörn Karlsson

Projektledare Mark- och infrastrukturprojekt

Teknik- och fastighetsförvaltningen, Markavdelningen

Karlstads kommun

Tel 054-540 68 01

Epost (arb.) torbjorn.karlsson2@karlstad.se

 

Petter Skarin

Trafikplanerare

Stadsbyggnadsförvaltningen/planavdelningen

Eskilstuna kommun

Tel 016-710 76 93

Epost (arb.) petter.skarin@eskilstuna.se

 

Roland Andersson

Enhetschef Gata och park/Lantmäteri

Motala kommun

591 86 Motala

Tel 041225000

roland.andersson@motala.se

 

Thomas Nylund

Senior strateg och rådgivare

Tel 07031220077

Epost (privat) thonyl@effen.se