Internationella kommitténs ledamöter

Tommie Eriksson Ordförande

Miljö- och stadsbyggnadschef

Ekerö kommun

Box 205, 178 23 Ekerö

Besök: Tappströmsvägen 2

tommie.eriksson@ekero.se

www.ekero.se

Direkt: 08-124 571 37

Växel: 08-124 571 00

 

Sofie Rosell Güler

Planarkitekt

Uppsala kommun

Stationsgatan 12

753 75 UPPSALA

Tel (arb.) 018-7274785

Tel (bost.) 018-24 20 09

Tel (mob.) 070-172 19 29

Epost (arb.) sofie.rosell-guler@uppsala.se

 

Patrik Berglin

Trafikplanerare/specialist

Exploateringsskontoret

Stockholms stad, Box 8189

104 20 Stockholm

Tel (arb) 08-508 264 79

Tel (mob) 076-122 64 79

Epost (arb.) patrik.berglin@stockholm.se

 

Bo Bäckström

Internationell samordnare och f d planeringsdirektör

Rimfrostgatan 25

802 74 GÄVLE

Tel (arb.)

Tel (bost.)

Tel (mob.) 070-5376312

Epost (arb.) boegbackstrom@gmail.com

 

Mona Hellman

Byggledare/belysningsingenjör

ÅF Lighting, Göteborg

Toredalsgatan 94

417 28 GÖTEBORG

Tel (arb.) 010-505 47 16

Tel (bost.) 031-22 68 69

Tel (mob.) 073-042 24 56

Epost (arb.) mona.hellman@afconsult.com

 

Gunnar Persson

Expert – bostads- och stadsutveckling

Förvaltnings AB Framtiden

Johanneberg Science Park

Sven Hultins Plats 2

412 58 GÖTEBORG

Tel (arb.) 031-773 75 50

Tel (bost.)

Tel (mob.) 070-761 22 10

Epost (arb.) gunnar.persson@framtiden.se

 

Åke Persson

Senior Advisor i KT, lantmäterikonsult, expert 3D

Åke Persson Lantmäterikonsult AB

Fylkeskungavägen 97

269 96 BÅSTAD

Tel (arb.)

Tel (bost.)

Tel (mob.) 073-707 17 74

Epost (arb.) ake.persson@lantmaterikonsult.se

 

Inger Sundström 
Arkitekt SAR/MSA, fd Stadsbyggnadschef

Ulvebergsvägen 10

471 30 SKÄRHAMN

Tel (bost.) 0304-67 11 00

Tel (mob.) 070-675 51 01

Epost (arb.) inger.sundstrom@frotorp.se

 

Marcus Söderström

Mark- och exploateringsingenjör

Stadsbyggnadskontoret/Mark- och exploatering

601 81 NORRKÖPING

Tel (arb.) 011-15 34 85

Tel (privat) 070-914 54 18

Epost (arb.) marcus.soderstrom@norrkoping.se

 

Lars Johansson

Hållbarhetsledare Ramböll

Tel 010- 615 12 24

Epost (arb.) lars.johansson@ramboll.se