Internationella kommitténs ledamöter

Bo Bäckström (ordf.)

F.d planeringsdirektör

Rimfrostgatan 25

802 74 GÄVLE

Tel (arb.)

Tel (bost.)

Tel (mob.) 070-5376312

Epost (arb.) boegbackstrom@gmail.com

 

Patrik Berglin

Trafikplanerare/specialist

Exploateringsskontoret

Stockholms stad, Box 8189

104 20 Stockholm

Tel (arb) 08-508 264 79

Tel (mob) 076-122 64 79

Epost (arb.) patrik.berglin@stockholm.se

 

Mona Hellman

Byggledare/belysningsingenjör

ÅF Lighting, Göteborg

Toredalsgatan 94

417 28 GÖTEBORG

Tel (arb.) 010-505 47 16

Tel (bost.) 031-22 68 69

Tel (mob.) 073-042 24 56

Epost (arb.) mona.hellman@afconsult.com

 

Gunnar Persson

Expert – bostads- och stadsutveckling

Förvaltnings AB Framtiden

Johanneberg Science Park

Sven Hultins Plats 2

412 58 GÖTEBORG

Tel (arb.) 031-773 75 50

Tel (bost.)

Tel (mob.) 070-761 22 10

Epost (arb.) gunnar.persson@framtiden.se

 

Inger Sundström 
Arkitekt SAR/MSA, fd Stadsbyggnadschef

Ulvebergsvägen 10

471 30 SKÄRHAMN

Tel (bost.) 0304-67 11 00

Tel (mob.) 070-675 51 01

Epost (arb.) inger.sundstrom@frotorp.se

 

Marcus Söderström

Mark- och exploateringsingenjör

Stadsbyggnadskontoret/Mark- och exploatering

601 81 NORRKÖPING

Tel (arb.) 011-15 34 85

Tel (privat) 070-914 54 18

Epost (arb.) marcus.soderstrom@norrkoping.se

 

Lars Johansson

Hållbarhetsledare Ramböll

Tel 010- 615 12 24

Epost (arb.) lars.johansson@ramboll.se

 

Torbjörn Karlsson

Epost (arb.) torbjorn.karlsson2@karlstad.se

Petter Skarin

Epost (arb.) petter.skarin@eskilstuna.se

Roland Andersson

Epost (arb.) roland.andersson@motala.se

Leif Lundin

Epost (arb.) Leif.Lundin@atkinsglobal.com

Thomas Nylund

Epost (privat) thonyl@live.se