Bilaga 7_ Sveriges Stadsbyggares kongressprotokoll _ valnämndens förslag_ 20200915