Bilaga 4. Sveriges Stadsbyggares kongressprotokoll_20210920_Revisionsberättelse_2020