Bilaga 6. Sveriges Stadsbyggares kongressprotokoll_20210920_Förslag till valnämnd