Bilaga 1. Sveriges Stadsbyggare kongressprotokoll_20220913_Röstlängd