Bilaga 4_Sveriges_Stadsbyggares_kongressprotokoll_20230925_Årsredovisning2022