Bilaga 5, Sveriges_Stadsbyggares_kongressprotokoll_20230925_Revisionsberättelse_2022