Bilaga 7 Sveriges Stadsbyggare SM 4_20170918 Kurs- och konferensverksamhet