Hur hanterar vi skyfallen tillsammans? – Hållbar dagvattenhantering

Föreningen Sveriges Stadsbyggare anordnar tillsammans med Svenskt Vatten och Svensk Försäkring den 5 oktober seminariet: ”Hur hanterar vi skyfallen tillsammans? – Hållbar dagvattenhantering i praktiken”.

Eftersom utmaningen med extrema skyfall kräver samverkan vill vi nå en bredare målgrupp. Seminariet hålls på Sheraton i Stockholm och vänder sig till tjänstepersoner på kommunal nivå; exploatering, plan, gata, trafik, park, VA.

Mer information om programmet hittar ni här