INBJUDAN TILL SEMINARIUM – SAMORDNING FÖR BOSTADSBYGGANDE

Samordning för Bostadsbyggande

Regeringens nya kommitté Samordning för bostadsbyggande (N2017:08) bjuder in till seminarium för att sprida information om uppdraget. Vid seminariet ges tillfälle för kommuner att anmäla intresse för stöd i komplexa planeringsprocesser, att delta i ett nytt nätverk för kommuner som bygger nya stadsdelar eller önskar stöd i arbetet för fler innovationer i de nya stadsdelarna.

 

Målgruppen är politiker och tjänstemän på ledande positioner i kommuner med bostadsbehov, regionalt utvecklingsansvarig aktör i aktuella län och andra aktörer med intresse i bostadsbyggande och stadsutveckling.

 

Datum: Tisdag den 15 maj 2018.
Tid: Kl 13.30 – 16.00 (inklusive avslutande mingel).
Plats: Haymarket, Hötorget 13-15. Stockholm.
Det finns plats för cirka 100 deltagare.
Anmälan: Senast den 2 maj till n.bostadsbyggande@regeringskansliet.se

 

Se seminariet senare: Seminariet filmas och kan ses i efterhand. För mer information se www.sou.gov.se/bostadsbyggande efter den 15 maj.

För frågor som rör kommitténs uppdrag, kontakta christina.leideman@regeringskansliet.se

Välkomna!


KORT OM UPPDRAGET

Kommittén Samordning för bostadsbyggande ska verka för att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskilt komplexa planeringsförut sättningar. Syftet med uppdraget är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande.

Detta ska göras genom att:
• erbjuda en arena för dialog mellan berörda parter,
• stödja kommuner i planeringen av bostadsexploateringar där förutsättningarna är särskilt komplexa,
• underlätta för kommuner i arbetet med innovationer för hållbar stadsutveckling,
• verka för metodutveckling för särskilt komplexa planeringsförutsättningar,
• bilda och driva ett nätverk för kommuner som bygger nya stadsdelar och städer,
• fortsätta arbetet med uppdraget att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande,
• fortsätta arbetet med uppdraget om bostadsbyggande på statens fastigheter,
• analysera för- och nackdelar med att införa möjlighet till krav på transportplaner i

detaljplanering för nyetablering av bostäder. Uppdraget ska slutredovisas i december 2020.

PROGRAM

Seminarium 15 maj 2018 Samordning för bostadsbyggande

Kl 13.30
Inledning

Regeringens arbete för ökat och hållbart bostadsbyggande
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

Samordning för er bostäder och nya hållbara stadsdelar
Johan Edstav, Särskild utredare

Vi planerar nya stadsdelar och stationssamhällen
Meeri Wasberg, Kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun Klas Bergström, Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun

Nu startar Sveriges största satsning på forskning och innovation om smarta och hållbara städer
Olga Kordas, Programchef Viable Cities

Kaffepaus

Medskick till städer som planerar och bygger nya stadsdelar
Per Ängquist, Statssekreterare hos Miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog

Certifering av stadsdelar
Cecilia Ehrenborg Williams, Vd, Sweden Green Building Council

Rådet för hållbara städers roll som nationellt forum
Monica von Schmalensee, Ordförande för Rådet för hållbara städer

Vilket stöd behövs och vilka vill vara med?
Johan Edstav, Särskild utredare

Fika, mingel och tid för att lämna förslag, anmäla intresse och ställa frågor till oss som arbetar i kommittén Samordning för bostadsbyggande

Kl. 16.00
Seminariet avslutas

Med reservation för eventuella ändringar